Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia do Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 60.000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia do Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 60.000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego
2007-03-02 12:46:00
Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego i dywanowej

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego i dywanowej w budynku Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Chojnicach, przy ul. Człuchowskiej 38.

Zakres zamówienia obejmuje: w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na I piętrze wykonanie nowych posadzek dwóch typów:

- Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego na powierzchni w rzucie 92,0 m2

- Posadzki z wykładziny dywanowej na powierzchni w rzucie 16,0 m2
2007-01-03 13:22:00
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

1) Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego:

część I: 10 zestawów komputerowych z monitorami, 5 notebooków, 1 monitor, 1 offrice, 2 drukarki.
część II: 5 zestawów komputerowych, 5 monitorów, 5 drukarek, 5 UPS, 1 aparat foto, 1 print serwer, 2 pamięci flash, 1 notebook.

CPV 30.23.10.00-7, 30.23.12.00-9, 30.23.12.50-4, 30.24.10.00-0, 30.21.31.00-6, 30.26.20.00-3.
2007-01-03 13:21:00
Przetarg na wykonanie klasyfikacji gruntów zmienionych użytków rolnych i leśnych w związku z opracowywaniem uproszczonych planów urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych, zalesieniami gruntów rolnych oraz wylesieniami

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie klasyfikacji gruntów zmienionych użytków rolnych i leśnych w związku z opracowywaniem uproszczonych planów urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych, zalesieniami gruntów rolnych oraz wylesieniami.
Prace maja być wykonane dla 85 działek w powiecie chojnickim i tak:
1. gmina Konarzyny, obręb Zielona Chocina,-33 działki, powierzchnia zmieniona około 16,96ha,
2. gmina Czersk, obręb Odry - 20 działek, powierzchnia zmieniona około 7,58 ha,
3. obręb Kamienna Góra - 2 działki, powierzchnia zmieniona około 0,67 ha,
4. obręb Łąg Kolonia - 28 działek, powierzchnia zmieniona około 14,48 ha,
5. obręb Kwieki - 2 działki, powierzchnia zmieniona około 0,58 ha.
CPV 74271500-4.
2007-01-03 13:19:00
Przetarg nieograniczony na wybór zarządcy do zarządzania lokalami Powiatu Chojnickiego

1. Przedmiot zamówienia: wybór zarządcy do zarządzania 51 lokalami Powiatu Chojnickiego o łącznej powierzchni użytkowej 2.471,24 m2 położonymi w Chojnicach w budynkach przy ul. Leśnej 2, Leśnej 4 i Leśnej 6, tj.
ul. Leśna 2 – 19 mieszkań o łącznej pow. 1.270,44 m2,
ul. Leśna 4 – 12 mieszkań o łącznej pow. 430,92 m2,
ul. Leśna 6 – 20 mieszkań o łącznej pow. 769,88 m2.
CPV 70.33.00.00-3.
2007-01-03 13:18:00
Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego

1. Przedmiot zamówienia: dostawa samochodu osobowego rok produkcji 2006, o poj. min. 1400 CM3, moc maksymalna min. 90 KM, 5 - osobowy. Szczegółowy opis zawiera siwz.
CPV 34.11.00.00.-1.
2007-01-03 13:18:00
Przetarg nieograniczony na zlecenie wykonania

1. Przedmiot zamówienia: zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych na terenie Nadleśnictwa Czersk – 250 ha i Przymuszewo – 2.250 ha.
CPV 77.23.10.00-8.
2007-01-03 13:17:00
Przetarg nieograniczony na Roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg

Zakres robót :
- Zadanie nr 1. Ustawienie poręczy sprężystych SP-06 w ilości 120,00 mb
- Zadanie nr 2. Pozimowe dwukrotne zamiatanie ulic powiatowych na terenie powiatu chojnickiego w ilości 80.000,00 m2
- Zadanie nr 3. Wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych na terenie powiatu chojnickiego masą z otaczarki w ilości 1.000,00 m2
- Zadanie nr 4. Usługi transportowe sam o ładowności do 3,5 Mg w ilości 400 godz.
- Zadanie nr 5. Remont chodników przy drogach powiatowych na terenie gm. Chojnice i Konarzyny z materiałem kostka Polbruk w ilości – 300,00 m2
- Zadanie nr 6. Remont chodników przy drogach powiatowych na terenie gm. Brusy i Czersk z materiałem kostka Polbruk w ilości – 400,00 m2
- Zadanie nr 7. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych w ilości 670,0 tys.m2
2007-01-03 13:15:00
Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu zewnętrznego projektu

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu - „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w Powiecie Chojnickim”.
Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.1 rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Projekt ma na celu umożliwienie udzielenia wsparcia osobom, które z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy. Projekt przewiduje szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, w tym w zakresie języków obcych (265 osób) oraz wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (169 osób). Działaniami zostaną objęte 434 osoby.
Szczegółowe wymagania zawierają wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR na temat audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z dnia 29 września 2005 r. , stanowiące załącznik A do siwz.
CPV 74.12.00.00-6
2007-01-03 12:57:00
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych

1. Przedmiot zamówienia:
dostawa materiałów elektrycznych – zgodnie z załącznikiem nr 1.
Obowiązki wykonawcy: dowóz do siedziby zamawiającego.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
CPV 40.10.00.00-3.
2007-01-03 12:56:00