Technikum nr 2 w Chojnicach 

 Witamy na stronie BIP
Technikum nr 2
w Chojnicach
KONTYNUACJA DOBREJ TRADYCJI

A
dres Szkoły

Technikum nr 2 w Chojnicach
89-620 Chojnice, ul Dworcowa 1