SZKOŁY 

 

 

ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Zespół Szkół w Chojnicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie

 

 


LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich, ul. Nowe Miasto 4-6

I Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach, ul. Kościerska 11

Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, ul. Szkolna 3

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach, ul. Ogrodowa 2

 


 

TECHNIKA 

Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4-6

Technikum Nr 1 w Chojnicach, ul. Kościerska 11
Technikum Nr 2 w Chojnicach, ul. Dworcowa 1

Technikum Nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach, ul. Sukienników 13

Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie, ul Główna 11

Technikum Nr 4 w Chojnicach, ul. Angowicka 45


 

BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Chojnicach, ul. Angowicka 45 

Branżowa Szkoła I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach , ul. Ogrodowa 2 

Branżowa Szkoła I stopnia im. Augustyna Szpręgi w Malachinie, ul. Główna 11 


 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, ul. Świętopełka 3:
    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    - Szkoła Policealna dla Dorosłych
 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brusach, ul. Ogrodowa 2

Medyczno - Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach, ul. Świętopełka 3

    - Medyczno- Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

    - Medyczno- Społeczna Szkoła Policealna dla Młodzieży


SZKOŁY SPECJALNE

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Chojnicach, ul. Jana Pawła II 11,

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Czersku, ul. Batorego 15,

Gimnazjum Specjalne w Chojnicach, ul. Jana Pawła II 11,

Gimnazjum Specjalne w Czersku, ul. Batorego 15,

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 2 w Chojnicach, ul. Angowicka 45,

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Malachinie, ul. Główna 11

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach, ul. Jana Pawła II 11

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku, ul. Batorego 15PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chojnicach, ul.Piłsudskiego 30a

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1a

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 5950
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Weronika Bloch
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Bloch
Czas wytworzenia: 2005-12-08 00:00:00
Czas publikacji: 2017-11-14 13:49:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak