Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ID.042.6.2018 OGŁODZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-09-04 10:52:23
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, zajęć i warsztatów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”

2018-07-20 10:49:58
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”

2018-07-20 10:46:46
ID.042.5.2018 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-06-13 14:52:54
ID.042.3.2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

2018-05-22 15:11:20
ID.042.5.2018 OGŁOSZENIE O ZAWÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu, warsztatów i zajęć w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-05-16 13:02:28
ID.042.4.2018 - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-05-10 15:31:50
ID.042.3.2018 ZMIANA - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na 2 części:

Część 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych obejmujących szkolenie z zakresu opieki paliatywnej dla słuchaczy z Medyczno–Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach

Część 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie  zajęć specjalistycznych obejmujących warsztaty aktywizacji ruchowej dla słuchaczy z Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych

2018-04-16 14:59:48
ID.042.3.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na 2 części

2018-04-16 14:56:43
ID.042.2.2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 5 części.

2018-04-13 15:27:33