Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno- technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200 poz. 1651) w Starostwie Powiatowym w Chojnicach została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza.


Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, trzeba dokonać rejestracji i logowania na platformie http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap


Adres skrzynki ESP: /w1o895lqoq/SkrytkaESP


INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA NA PLATFORMIE EPUAP (1192KB)

Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje skrzynki podawczej oferowanej na ePUAP:

  • generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa),
  • archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru,
  • udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument w skrzynce)wglądu przez Internet (przeglądarka internetowa),
  • przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu,
  • formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu,
  • skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do wypełniania własnego dokumentu,
  • przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML,
  • obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie dokumentów),
  • automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów),
  • bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS).
 

 


Liczba odwiedzin : 2699
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Chrapkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Chrapkiewicz
Czas wytworzenia: 2008-05-14 13:19:00
Czas publikacji: 2008-05-14 13:19:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak