Informacje o sesjach Rady Powiatu Chojnickiego  

 

 

SZANOWNI  PAŃSTWO!

Zapraszam na XXXVI sesję Rady Powiatu Chojnickiego V kadencji, która odbędzie się  26 października 2018 r. (piątek) o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – duża sala konferencyjna nr 41.

 

Porządek obrad 

MATERIAŁY NA XXXVI sesję - 26.10.2018 r. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Robert Skórczewski

 

 

 

ARCHIWUM

 Porządek obrad XXXV sesja 

Materiały na XXXV sesję - 06.09.2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chojnickiego za I półrocze 2018 r.

Porządek obrad XXXIV sesji

Materiały na XXXIV sesję - 21.06.2018 r.

Porządek obrad XXXIII sesji

Materiały na XXXIII sesję - 24.05.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok

Informacja o stanie mienia powiatu wraz z planem finansowym szpitala i muzeum

Wniosek do porządku obrad

 

Porządek obrad XXXII sesji

 

Materiały na XXXII sesję - 26.04.2018 r.

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2017 rok

 

Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach za 2017 rok

 

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017

 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 – PCPR w Chojnicach

 

Rynek pracy Powiatu Chojnickiego – sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach za rok 2017

 

Porządek obrad XXXI sesji

Materiały na XXXI sesję - 08.03.2018 r.

Informacje powiatowych służb, inspekcji i straży nt. stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Chojnickiego za 2017 rok

KPP w Chojnicach

KP PSP w Chojnicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach

PINB w Chojnicach

Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

Porządek obrad XXX sesji

Materiały na XXX sesję - 24.01.2018 r.

Informacja finansowa Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

 


Porządek obrad XXIX sesji

Materiały na XXIX sesję - 28.12.2017 r.

Stan realizacji przedsięwzięć zawartych w Strategii na dzień 30.09.2017 r.

Wskaźniki monitoringu startegii


Informacja finansowa Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

Porządek obrad XXVIII sesji

Materiały na XXVIII sesję - 30.11.2017 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017

Informacja finansowa Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach - 22.11.2017 r. 

 

Porządek obrad

Materiały na XXVII sesję - 12.10.2017 r.

Materiały na XXVI sesję - 31.08.2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chojnickiego za I półrocze 2017 r.

 

 MATERIAŁY na XXV SESJĘ - 21.06.2017 r.

Materiały na XXIV sesję - 19.05.2017 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2016 rok.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Chojnickiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Rynek pracy Powiatu Chojnickiego w 2016 roku” – sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach.

Informacje powiatowych służb, inspekcji i straży nt. stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Chojnickiego w 2016 roku: KPP w Chojnicach, KP PSP w Chojnicach, PSSE w Chojnicach, PIW w Chojnicach, PINB w Chojnicach, Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Informacja Prokuratury Rejonowej w Chojnicach nt. zagrożenia przestępczością w 2016 r. na terenie Powiatu Chojnickiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2016 rok + załącznik

Informacja o stanie mienia Powiatu Chojnickiego (uchwała +zalącznik)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach oraz Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Powiatu Chojnickiego za 2016 rok

 

Materiały na XXIII sesję - 30.03.2017 r.

 

Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach za 2016 rok.

 

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016.

„Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Chojnickiego”

Materiały na XXII sesję - 23.02.2017 r.

Materiały na XXI sesję - 22.12.2016 r.

Projekt budżetu Powiatu Chojnickiego na 2017 rok, Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 - 2027

Stan realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Chojnickiego, Wskaźniki monitoringu Strategii

 

 Materiały na XX sesję - 10.11.2016 r.

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

 

 Materiały na XIX sesję - 29.09.2016 r.

MATERIAŁY na XVIII SESJĘ - 25.08.2016 r.

Informcja o przebiegu wykonania budżetu (...) za I półrocze 2016 r.

  MATERIAŁY na XVII SESJĘ - 24.06.2016 r.

MATERIAŁY NA XVI SESJĘ - 25.05.2016 r.

Materiały na XVI sesję - II część

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2015 rok.

Informacja o stanie mienia Powiatu Chojnickiego.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach oraz Muzeum Historyczno – Etnograficznego
im. J. Rydzkowskiego w Chojnicac.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Chojnickiego za 2015 rok /zmiana

Ostateczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2015.

Efekty pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Chojnickiego.

„Rynek pracy Powiatu Chojnickiego w 2015 roku”.

 

Materiały na XV sesję - 21.04.2016 r.

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2015 rok.

 

Informacje powiatowych służb, inspekcji i straży na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Chojnickiego w 2015 roku: KPP w Chojnicach, KP PSP w Chojnicach,

 

PSSE w Chojnicach, Powiatowy Inspektor Weterynarii w Chojnicach, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach, Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Chojnicach

 

 

Materiały na XIV sesję  - 10.03.2016 r.

Materiały na XIII sesję - 28.01.2016 r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Chojnickiego na lata 2016 – 2022

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Chojnickim na lata 2016 – 2022

Materiały na XII sesję - 18.12.1015 r.

 

Projekt WPF Powiatu Chojnickiego na lata 2016 - 2027

Projekt budżetu Powiatu Chojnickiego na 2016 rok

Materiały na XI sesję - 26.11.2015 r.

Materiały na X sesję - 29.10.2015 r.

Informacja dotycząca monitoringu „Strategii Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025”, Wskażniki monitoringu

Materiały na IX sesję 18.09.2015 r.

Materiały na VIII sesję 27.08.2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chojnickiego za I półrocze 2015 r.

 Materiały na VII sesję 19.06.2015 r.  (5.3 MB)

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2014 rok  (14.5 MB)

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2014 rok (363 KB)

Materiały na VI sesję 18.05.2015 r. (10.9 MB)

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok.  (730.5 KB)

Rynek pracy Powiatu Chojnickiego – sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach za rok 2014.    (3.8 MB)

Materiały na V sesję BR.0002.2.2.2015 - 26.03.2015 r.  (8.6 MB)

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju i Finansowania Ekonomii Społecznej dla Powiatu Chojnickiego na lata 2015-2020”. (2.2 MB)

Informacja powiatowych służb, inspekcji i straży na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Chojnickiego za 2014 rok (38.7 MB)

Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach za 2014 rok. (4.2 MB)

Materiały na IV sesję BR.0002.2.1.2015 (6.1 MB) - 19.02.2015 r.

Załączniki do projektów uchwał:

 1)     w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Chojnickiego na lata 2014 – 2018” (46.9 MB),

2)     w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Chojnickiego na lata 2015 – 2017” (822.3 KB),

3)     w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Chojnicko-Człuchowskiego” (8.4 MB).

Materiały na III BR.0002.2.3.2014  (1.2 MB)- 30.12.2014 r.

Projekt WPF i budżetu Powiatu Chojnickiego na 2015 rok  (8.7 MB)

Materiały na II sesję BR.0002.2.2.2014 - 22.12.14 r.  (6.9 MB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku (20.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 3055
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Piekarska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Zawiszewska
Czas wytworzenia: 2014-12-05 13:53:26
Czas publikacji: 2018-10-19 14:34:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak