Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i sztuki

2018-01-30 15:20:53
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej

2018-01-30 15:15:24
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zadań publicznych Powiatu Chojnickiego pn. Opieka nad osobami chorymi poprzez zapewnienie infrastruktury (budowa/rozbudowa) na rzecz osób przewlekle chorych

2018-01-30 14:48:36
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Chojnickiego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych”

2018-01-10 15:04:35
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

2017-12-07 08:57:20
Zarząd Powiatu Chojnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu chojnickiego z zakresu kultury fizycznej

2017-12-07 08:49:55
Zarząd Powiatu Chojnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Chojnickiego pn. Opieka nad osobami chorymi poprzez zapewnienie infrastruktury (budowa/rozbudowa) na rzecz osób przewlekle chorych

2017-12-07 08:16:59
Zarząd Powiatu Chojnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu chojnickiego z zakresu kultury i sztuki

2017-12-07 08:06:58
Zarząd Powiatu Chojnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Chojnickiego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych”

2017-12-07 07:54:21
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

2017-11-20 13:12:23