Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokoły i zestawienia zbiorcze z przeprowadzonych Wyborów do Rady Powiatu Chojnickiego i Sejmiku Województwa.

 

 WYBORY DO RADY POWIATU - protokół z wyborów (109.5 KB)

  WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA - protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu (okręgu wyborczego) (141.3 KB)

  WYBORY DO RADY POWIATU - zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w Okręgu Wyborczym nr 1 (143.6 KB)

  WYBORY DO RADY POWIATU - zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w Okręgu Wyborczym nr 2 (124.6 KB)

  WYBORY DO RADY POWIATU - zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w Okręgu Wyborczym nr 3 (117.6 KB)

  WYBORY DO RADY POWIATU - zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w Okręgu Wyborczym nr 4 (118.7 KB)
2010-11-23 09:45:44
Numery telefonów pod którymi dyżuruje Powiatowa Komisja Wyborcza

 Powiatowa Komisja Wyborcza dyżuruje pod następującymi numerami telefonów:

531 571 751

52 39 66 529

2010-11-21 11:11:13
Sklad Powiatowej Komisji Wyborczej po zmianach

 

OR.0024- 8 /10                                                                                    

 POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA w CHOJNICACH

Chojnice, ul. 31 Stycznia 56

dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Chojnickiego wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 r. działa w składzie:

 

1.        sędzia Marek Nadolny - przewodniczący,

2.        Małgorzata Mikuła,

3.        Maria Ossowska,

4.        Andrzej Zygmunt Knitter,

5.        Robert Kosiedowski - za-ca przewodniczącego,

6.        Aleksandra Ewa Kolc,

7.        Leszek Chamier Cieminski.Komisja mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, pokój nr 39 lub 42.


Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Chojnicach zmieniono Postanowieniem Nr 15/10 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Chojnicach.   

                                                                                                     

 

 

2010-10-13 11:28:32
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej

 

OR.0024- 1 /10                                                                                    

 

POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA w CHOJNICACH

Chojnice, ul. 31 Stycznia 56

dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Chojnickiego wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 r. działa w składzie:

1.        sędzia Marek Nadolny - przewodniczący,

2.        Arleta Matusik,

3.        Maria Ossowska,

4.        Andrzej Zygmunt Knitter,

5.        Robert Kosiedowski,

6.        Aleksandra Ewa Kolc,

7.        Leszek Chamier Cieminski.


Komisja mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, pokój nr 39 lub 42.

                                         

 

 

2010-10-13 11:25:31
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku

  Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku (35.5 KB)
2010-10-11 14:49:08
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 - informacje, druki

 http://www.pkw.gov.pl
2010-10-08 14:26:27
Harmonogram dyżurów powiatowej komisji wyborczej w Chojnicach

  OR.0024- 6 /10

POWIATOWA 

KOMISJA WYBORCZA

w CHOJNICACH

 

ustaliła następujący harmonogram dyżurów :

 

11  październik 2010 r. –  od godz. 14.00 do godz. 16.00

13  październik 2010 r.  – od godz. 14.00 do godz. 16.00

15 październik 2010 r.. – od godz. 14.00 do godz. 16.00

18 październik 2010 r.  – od godz. 14.00 do godz. 16.00

20 październik 2010 r.  – od godz. 14.00 do godz. 16.00

21 październik 2010 r. -  od godz. 13.00 do godz. 19.00

22 październik 2010 r.  – od godz. 13.00 do godz. 24.00

2010-10-08 12:00:13
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 września 2010 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach województwa pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

 Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 218, poz.  1592, z 2007 r. Nr 25 poz. 162, Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213. poz. 1651 i poz. 1652) podaje się do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. w poszczególnych miastach i gminach województwa pomorskiego:

2010-10-05 09:25:04
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku

       Komisarz Wyborczy w Gdańsku informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 lit. b uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225 i Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 114) do jego właściwości rzeczowej należy powołanie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień     21 listopada 2010 r.

2010-10-05 09:12:53
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

1.         Komisarz Wyborczy w Słupsku  na podstawie  § 4 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze  ogólnowojewódzkim  oraz  trybu pracy komisarzy wyborczych  (M. P. Nr  13, poz.225  z późn. zm.) informuje, że dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin i powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  powołuje następujące komisje wyborcze :

a) Powiatowe Komisje Wyborcze w Bytowie, w Chojnicach, w Człuchowie, w Lęborku,
    w Słupsku;  
 
b) Miejską Komisję Wyborczą w Słupsku – mieście na prawach powiatu;

 c) gminne i  miejskie komisje wyborcze  z siedzibami w gminach.

2010-10-05 08:50:52