Wybory 1 

 

Wybory 1

Skład PKW
- Harmonogram Dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Chojnicach
UCHWAŁA 1
UCHWAŁA 2
UCHWAŁA 3
UCHWAŁA 4
UCHWAŁA 5
UCHWAŁA 6
UCHWAŁA 7
UCHWAŁA 8
UCHWAŁA 9
UCHWAŁA 10
UCHWAŁA 11
UCHWAŁA 12
OBWIESZCZENIE O OKRĘGACH
- OBWIESZCZENIE - kandydaci na radnych
- OBWIESZCZENIA - SKREŚLENIE
WYNIKI WYBORÓW:
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Chojnickiego
Zbiorcze wyniki głosowania do Rady Powiatu Chojnickiego Okręg nr 1
Zbiorcze wyniki głosowania do Rady Powiatu Chojnickiego Okręg nr 2
Zbiorcze wyniki głosowania do Rady Powiatu Chojnickiego Okręg nr 3
Zbiorcze wyniki głosowania do Rady Powiatu Chojnickiego Okręg nr 4
Zbiorcze wyniki głosowania do Sejmiku Województwa Pomorskiego na obszarze powiatu : chojnicki Obwód nr 1

- POSTANOWIENIE NR 78/06 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU

PONOWNE USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW
Nowy protokół z wyborów do Rady Powiatu Chojnickiego
Nowe zbiorcze wyniki głosowania do Rady Powiatu Chojnickiego Okręg nr 1
Nowe zbiorcze wyniki głosowania do Rady Powiatu Chojnickiego Okręg nr 2
Nowe zbiorcze wyniki głosowania do Rady Powiatu Chojnickiego Okręg nr 3
Nowe zbiorcze wyniki głosowania do Rady Powiatu Chojnickiego Okręg nr 4
 

Wybory 1 


Liczba odwiedzin : 1303
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Kołatka
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Kołatka
Czas wytworzenia: 2006-11-15 00:00:00
Czas publikacji: 2006-11-15 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak