Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienie pokontrolne WIGK-II.431.3.2018.AD

2018-07-17 14:26:51
Wystąpienie pokontrolne z kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

2016-09-27 12:08:52
Sprawozdanie z kontroli nr WI-III.431.7.2016.MO z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie oceny wykonywania obowiązków dot. szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

2016-09-23 13:16:13
Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, która odbyła się w Wydziale Transportu i Komunikacji w dniach 09.06.2016 - 10.06.2016r.

2016-09-22 13:27:50
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE znak WIGK-II.431.6.2016.BB z dnia 2016-08-24

2016-09-22 13:16:21
Informacja pokontrolna nr 19/P/1/16/II z dnia 29.04.2016 r. z kontroli realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa"

2016-09-22 11:32:01
Protokół kontroli nr UKS22W3E.7112.61.2016.5 z dnia 14.09.2016 r. z realizacji projektu pn. "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"

2016-09-16 11:51:28
Informacja pokontrolna nr 1/1.5.2/DIF/16 z dnia 18.05.2016 r. z kontroli realizacji projektu pn. "Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym"

2016-09-16 09:54:01
Informacja pokontrolna nr 9/P/1/16/I z dnia 26.04.2016 r. z kontroli realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg Karsin-Wiele-Lubnia"

2016-09-16 09:45:37
Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Chojnickiego, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Chojnicach w okresie od dnia 24 sierpnia 2015 roku do dnia 22 stycznia 2016 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku

2016-05-27 14:41:53