Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Starosty Chojnickiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

2018-10-01 10:08:15
Ogłoszenie Starosty Chojnickiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży

2018-10-01 09:59:33
Ogłoszenie Starosty Chojnickiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 3 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

2018-09-06 09:04:10
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 03.09.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży

2018-09-03 13:44:12
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia ich do podziału rolnego

2018-07-03 12:23:33
Działalność lobbingowa

2018-02-28 11:23:57
OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

2018-01-31 13:14:25
Ogłoszenie Starosty Bytowskiego z dnia 22 listopada 2017 r.

2017-11-30 09:52:45
Obwieszczenie Wojewody

2017-09-14 13:32:28
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

2017-06-20 12:16:26