Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-26 14:30:47 Konkursy / Informacja o wynikach naboru na stanowisko: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Andrzej Gąsiorowski Publikacja artykułu
2018-04-26 14:29:38 Konkursy / Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Andrzej Gąsiorowski Publikacja artykułu
2018-04-26 14:29:03 Ogłoszenia / Ogłoszenie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26.04.2018 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - cz. dz. nr 100/2 poł. w Wysokiej Zaborskiej Andrzej Kniter Publikacja artykułu
2018-04-26 14:27:43 Konkursy / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych Andrzej Gąsiorowski Publikacja artykułu
2018-04-26 10:59:30 2018 - Protokoły ZP V kadencji / Protokół nr 150/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 19 kwietnia 2018 r. Mirosława Jankowska Publikacja artykułu
2018-04-25 14:54:22 Rejestr zgłoszeń budowy (art. 30a Prawa budowlanego) / Rejestr zgłoszeń budowy (art. 30a Prawa budowlanego) - gmina Czersk Dawid Łoboziak Edycja artykułu
2018-04-25 09:05:09 Zakładanie stowarzyszeń / Stowarzyszenia rejestrowane w KRS. Mirosława Jankowska Edycja artykułu
2018-04-25 08:44:42 Komisja Rewizyjna / Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Lucyna Zawiszewska Edycja artykułu
2018-04-25 08:42:11 Komisja Rewizyjna / Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Lucyna Zawiszewska Edycja artykułu
2018-04-24 15:15:12 Komisja Rewizyjna / Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Lucyna Zawiszewska Edycja artykułu