SZKOŁY 

 

Z E S P O Ł Y   S Z K Ó Ł   P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H

Zespół Szkół w Chojnicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie
L I C E A   O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Andersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich, ul. Nowe Miasto 4-6

I Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach, ul. Kościerska 11

Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, ul. Szkolna 3

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach, ul. Ogrodowa 2
T E C H N I K A 

Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4-6

Technikum Nr 1 w Chojnicach, ul. Kościerska 11

Technikum Nr 2 w Chojnicach, ul. Dworcowa 1

Technikum Nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach, ul. Sukienników 13

Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie, ul Główna 11

Technikum Nr 4 w Chojnicach, ul. Angowicka 45Z A S A D N I C Z E   S Z K O Ł Y   Z A W O D O W E 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Chojnicach, ul. Kościerska 11 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Chojnicach, ul. Angowicka 45 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach , ul. Ogrodowa 2 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Augustyna Szpręgi w Malachinie, ul. Główna 11 S Z K O Ł Y dla D O R O S Ł Y C H

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, ul. Świętopełka 3:
    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    - Szkoła Policealna dla Dorosłych
 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brusach, ul. Ogrodowa 2

Medyczno - Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach, ul. Świętopełka 3


S Z K O Ł Y  S P E C J A L N E

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Chojnicach, ul. Jana Pawła II 11,

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Czersku, ul. Batorego 15,

Gimnazjum Specjalne w Chojnicach, ul. Jana Pawła II 11,

Gimnazjum Specjalne w Czersku, ul. Batorego 15,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 w Chojnicach, ul. Angowicka 45,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Malachinie, ul. Główna 11

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach, ul. Jana Pawła II 11

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku, ul. Batorego 15P L A C Ó W K I   O Ś W I A T O W O – W Y C H O W A W C Z E

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chojnicach, ul.Piłsudskiego 30a

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1a


 

 

 


Liczba odwiedzin : 4459
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Chrapkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Wróblewska
Czas wytworzenia: 2005-12-08 00:00:00
Czas publikacji: 2005-12-08 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak