Oferta edukacyjna 2017/2018 

 

Oferta edukacyjna 
Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku

klasy PIERWSZE

rok szkolny 2017/2018

 

 

klasa I a

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY (z elementami technologii komputerowej)

Przedmioty wiodące: matematyka, fizyka z astronomią

Język obcy:pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz. / tyg.

Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Sugerowane kierunki studiów: mechatronika, informatyka, mechanika, inżynieria, ekonomia, finanse i rachunkowość, budownictwo i pozostałe kierunki politechniczne.

 

KLASA I B

PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty wiodące: biologia i wiedza o społeczeństwie

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz. / tyg.

Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu SWPS w Sopocie, współpraca z Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Czersku, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładem Karnym w Czersku oraz Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Czersku, lekcje z pedagogiki  i psychologii oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Sugerowane kierunki studiów: fizjoterapia, rehabilitacja, logopedia, wychowanie fizyczne, pedagogika i psychologia różnych specjalności, psychopedagogika, politologia, socjologia.

 

KLASA I B

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Przedmioty wiodące: biologia, chemia

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz. / tyg.

Oferta klasy: wykłady popularnonaukowe oraz ćwiczenia laboratoryjne prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wycieczki programowe do parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, centrów edukacji ekologicznej.

Sugerowane kierunki studiów: biotechnologia, farmacja, medycyna, weterynaria, kosmetologia.

 

KLASA I C

PROFIL MUNDUROWY

Przedmioty wiodące: geografia, matematyka

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz. / tyg.

Oferta klasy: Współpraca z Zakładem Karnym, Komisariatem Policji, Ochotniczą Strażą Pożarną w Czersku, Ligą Obrony Kraju w Starogardzie Gdańskim, Wojskową Komendą Uzupełnień w Człuchowie, Akademią Morską w Gdyni, Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, obozy integracyjno–szkoleniowe, kondycyjne, treningi strzeleckie, marsze na orientację.

Sugerowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo publiczne, narodowe, międzynarodowe, ochrona osób i mienia, kryminologia, geografia, oceanografia.

 

KLASA I C

PROFIL HUMANISTYCZNY

Przedmioty wiodące: język polski, historia
Język obcy: pierwszy na poziomie zaawansowanym –13 godz. w trzyletnim cyklu kształcenia (kl. I 5 h, II 4h,III 4h), drugi na poziomie rozszerzonym –11 godz. w trzyletnim cyklu kształcenia kl. I 2h, II 5h, III 4h).

Oferta klasy: Wyjazdy do kina, teatru, przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Warsztaty poetyckie, udział w spotkaniach autorskich.

Sugerowane kierunki studiów: filologia polska, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, historia, prawo, socjologia, kulturoznawstwo.

 

Szkoła oferuje również: pomoc psychologa / pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 261
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Kuchta
Czas wytworzenia: 2017-04-13 17:49:10
Czas publikacji: 2017-04-13 17:53:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak