Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

p.n.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-07-18 11:57:13
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i zajęć w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”

2017-06-23 13:40:27
Informacja o unieważnieniu zamówienia dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursów i zajęć w ramach projektu pn. "Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powicecie chojnickim"

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

2017-06-14 15:01:08
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, zajęć i warsztatów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”

2017-06-13 14:25:39
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i zajęć w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej

2017-06-01 14:11:31
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia”

2017-06-01 13:38:17
Informacja o unieważnieniu zamówienia dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursów, zajęć i warsztatów w ramach projektu pn. "Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powicecie chojnickim"

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

2017-05-31 14:47:34
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, zajęć i warsztatów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej 

2017-05-16 12:29:50
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2017-05-11 14:55:35
Informacja o udzieleniu zamówienia

2017-04-25 15:46:04