Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZMIANA - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI z dn. 13.11.2017 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2017-11-14 15:53:16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-11-13 15:19:54
Informacja o udzieleniu zamówienia

2017-11-07 15:47:40
Informacja o udzieleniu zamówienia

2017-11-03 12:57:16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkolenia w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-10-11 14:02:11
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

2017-10-09 15:18:32
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”

2017-08-03 14:16:10
Informacja o unieważnieniu zamówienia dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursów w ramach projektu pn. "Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim"

2017-07-27 11:36:09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

p.n.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-07-18 11:57:13
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i zajęć w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”

2017-06-23 13:40:27