Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ID.042.3.2018 ZMIANA - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na 2 części:

Część 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych obejmujących szkolenie z zakresu opieki paliatywnej dla słuchaczy z Medyczno–Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach

Część 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie  zajęć specjalistycznych obejmujących warsztaty aktywizacji ruchowej dla słuchaczy z Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych

2018-04-16 14:59:48
ID.042.3.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na 2 części

2018-04-16 14:56:43
ID.042.2.2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 5 części.

2018-04-13 15:27:33
ID.042.4.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 3 części

2018-04-13 15:12:47
ID.042.1.2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

2018-03-23 15:24:14
ID.042.2.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi z dnia 1 marca 2018 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 5 części

2018-03-16 13:24:01
ID.042.2.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-03-01 15:23:43
ID.042.1.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-02-13 15:05:37
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i zajęć w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”

2018-01-05 15:16:35
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”

2018-01-05 15:14:32