Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ID.042.1.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-02-13 15:05:37
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i zajęć w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”

2018-01-05 15:16:35
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”

2018-01-05 15:14:32
Informacja o udzieleniu zamówienia

2017-12-18 11:11:03
Informacja o udzieleniu zamówienia

2017-12-14 13:34:16
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

2017-11-30 14:59:28
ZMIANA 2 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI z dn. 13.11.2017 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-11-21 15:34:35
ZMIANA - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI z dn. 13.11.2017 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2017-11-14 15:53:16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-11-13 15:19:54
Informacja o udzieleniu zamówienia

2017-11-07 15:47:40