Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26.04.2018 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - cz. dz. nr 100/2 poł. w Wysokiej Zaborskiej

2018-04-26 14:29:03
Ogłoszenie Starosty Chojnickiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za: dz. nr 111/2 poł w Krojantach, dz. nr 289/7 poł. w Lubni i dz. nr 133/1 poł. w obrębie Łąg

2018-04-16 08:50:47
Działalność lobbingowa

2018-02-28 11:23:57
OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

2018-01-31 13:14:25
Ogłoszenie Starosty Bytowskiego z dnia 22 listopada 2017 r.

2017-11-30 09:52:45
Obwieszczenie Wojewody

2017-09-14 13:32:28
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

2017-06-20 12:16:26
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

2017-06-14 15:29:39
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

2017-02-06 09:01:09
Wykaz lokali na terenie Powiatu Chojnickiego w których od dnia 1 stycznia 2016 roku udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna

2015-10-26 09:32:15