http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chojnickiego

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
WYDZIAŁ GEODEZJI

Kompetencje i zadania Wydziału

Zajmuje się zadaniami państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

W skład Wydziału Geodezji wchodzą:

- 1. Biuro Ewidencji Gruntów i Budynków

- 2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- 3. Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej


DYREKTOR WYDZIAŁU - GEODETA POWIATOWY

mgr inż. KAZIMIERZ WYCINKA

Telefon: (0-52) 396-65-62

e-mail: geodezjakw@powiat.chojnice.pl
Godziny przyjęć interesantów: wtorek od 800 do 1600


GN.7451- 52 /2009

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Chojnickiego

z  dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie ustalenia standardu technicznego przekazywania  do powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej numerycznych wyników wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Powiatu Chojnickiego.

                Na podstawie art. 7 ”d” pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne   ( Dz. U. Nr. 240 poz. 2027 z 2005 roku ze zmianami),  § 7 ust. 1 i § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 76 poz. 837 ) oraz punktu 9.9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r, w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 18 poz. 173);

W związku z wdrożeniem systemu informatycznego do prowadzenia  numerycznej mapy zasadniczej na terenie Powiatu Chojnickiego, podaje się do publicznej wiadomości:

1.       Do czasu ustalenia ogólnie obowiązujących standardów technicznych numerycznego przekazywania do Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyników prac geodezyjnych i kartograficznych, ustalonym standardem pozwalającym na automatyczne uzupełnienie geodezyjno-kartograficznej bazy danych, prowadzonej dla obszaru Powiatu Chojnickiego, jest format pliku komputerowego kcad (*.kcd)  wydany wcześniej w trybie modyfikacji przez PODGiK w Chojnicach.

2.       Przekazywanie przez Wykonawcę pracy geodezyjnej wyników pomiaru w formacie pliku kcad, umożliwiającego automatyczne uzupełnianie bazy danych, powodować będzie stosowanie do opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego współczynnika 0.5.

3.       Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej znajdującej się siedzibie Starostwa Powiatowego – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

                                                                                                                                          Starosta

                                                                                                                                    Stanisław  Skaja 

 

Ilość odwiedzin16822
Osoba wprowadzającaJarosław Krzywdziński
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis: Informatyk
Osoba odpowiedzialna za informacjęKazimierz Wycinka
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2005-04-12
Data ukazania się2006-12-27
Ostatnia zmiana2014-09-03
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Ulica: 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Tel. +(48-52) 3966500
fax +(48-52) 3966503


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...