http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chojnickiego

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wydział Komunikacji i Transportu
1. UWAGA!


 W związku z pracami modernizacyjnymi sieci komputerowej w dniu 30.06.2015 r. (wtorek) Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach będzie nieczynny od godziny 14.00 do zakończenia pracy Starostwa.
2. Podstawowe dane adresowe i telefony


Wydział Komunikacji i Transportu mieści się na parterze lewego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego
w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Telefony:

Informacja-    (52) 3966542
Transport-       (52) 3966583
Prawo jazdy-    (52) 3966518
Rejestracja
pojazdów -      (52) 3966519
dyrektor -       (52) 3966517


Jak sprawdzić czy dokumenty są do odbioru ?


Informacje o stanie spraw można uzyskać pod adresem internetowym:

dla prawo jazdy jest to adres: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

dla rejestracji jest to adres: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
lub telefonicznie pod numerem informacji.


Gdzie uzyskam informację o procedurach rejestracji pojazdu?
Pod adresem internetowym BIP.POWIATCHOJNICE.PL
Informacje o procedurach rejestracji można uzyskać również pod numerem telefonu informacji.

7. Informacja o zgłaszaniu danych przez OSK


 
9. INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGOCo bierzemy ze sobą gdy jedziemy do wydziału komunikacji ?


- dowód osobisty,
-dowód rejestracyjny pojazdu,
-książkę pojazdu o ile była wydana,
-tablice rejestracyjne pojazdu,
-dowód własności pojazdu,
-inne wymagane przepisami dokumenty w zależności od rodzaju sprawy


Gdzie mogę uzyskać informacje o dokumentach niezbędnych do danej rejestracji ?

Na stronie internetowej : BIP.POWIATCHOJNICE.PL
Lub telefonicznie pod numerem (52) 3966542

Kto może wnioskować, brać udział w rejestrowaniu pojazdu?

Wszystkie wnioski składa właściciel (właściciele) pojazdu.
Właściciel (współwłaściciel) może również wyznaczyć pełnomocnika,
który działa w jego imieniu w postępowaniu administracyjnym.
Pełnomocnik musi legitymować się pisemnym pełnomocnictwem i dowodem osobistym. 
10. Wydział Komunikacji i Transportu „KT”


Zadania i Kompetencje Wydziału

Zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem
i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób i rzeczy.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie ruchu drogowego:
1) Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych.
2) Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych.
3) Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji.
4) Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń
o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
5) Dokonywanie wpisów w karcie pojazdu kolejnych właścicieli pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym. Wydawanie zaświadczeń w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.
6) Wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia /kasacji/ pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę, w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
7) Kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska.
8) Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję na taksówkę.
9) Wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom wymienionym w ustawie.
10) Określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Ulica: 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Tel. +(48-52) 3966500
fax +(48-52) 3966503


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...